รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนควนพระสาครินทร์
406 หมู่ 2   ตำบลฝาละมี  อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
เบอร์โทรศัพท์ 074 697639 เบอร์แฟกส์ 074 697639
Email : khuanpra24@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :