ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ส 21102 ประวัติศาสตร์ ม.1
ตัวชี้วัดและมาตรฐานสาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.11 KB
โครงการสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.54 KB
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.16 KB
วีดิโอวิธีการทางประวัติศาสตร์https://www.youtube.com/watch?v=NmjZ9agiCfk