ค22101
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 1
คลิ๊กที่นี่ https://youtu.be/-PO_2BtO0Xg
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 2
คลิ๊กที่นี่  https://youtu.be/EBXX6QTsQEU
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 3
https://www.youtube.com/watch?v=TATKef841hU
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 4
https://www.youtube.com/watch?v=mwUGTHsAtq8
ความรูเบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
คลิ๊กที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=YOJAWKz6U8s
ความรูเบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 2
คลิ๊กที่นี่ https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-math-book1/math-m2b1-009/