ค31201
เซต ตอนที่ 1
คลิ๊กที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=z9MHJSkeH5w
เซต ตอนที่ 2
คลิ๊กที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=-DwDVzGa_kc
เซต ตอนที่ 3
คลิ๊กที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=iGJHrASaC-0&t=196s
เซต ตอนที่ 4
 คลิ๊กที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=mpsuKWPHGPY&t=9s
เซต ตอนที่ 5
คลิ๊กที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=9sYAKQJDo6o
เซต ตอนที่ 6 อินเตอร์เซกชัน
คลิ๊กที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=FGTVksL5ZJs
เซต ตอนที่ 7 ยูเนียน
คลิ๊กที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=bMGywIABk6o
เซต ตอนที่ 8
คลิ๊กที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=hwYpnXnyBJ8 
เซต ตอนที่ 9
คลิ๊กที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=6cyt9Sxva58
เซต ตอนที่ 10 การดำเนินการ โจทย์ปัญหา
คลิ๊กที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=hlPdOJJpTlY
เซต ตอนที่ 11 การดำเนินการ โจทย์ปัญหา
คลิ๊กที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=2wOgYEP7IKc
เซต ตอนที่ 12 การดำเนินการ โจทย์ปัญหา
คลิ๊กที่นี่ https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-math-adv/m4-math-adv-book1/math-m4b1-020/
ตรรกศาสตร์ ตอน1
คลิ๊กที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=TGFM0pV7WTo
ตรรกศาสตร์ ตอน2
คลิ๊กที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=E4FvvhHfT4U
ตรรกศาสตร์ ตอน3
คลิ๊กที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=Rt7fzjjb-XU