ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ค32201
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 1
คลิ๊กที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=1mwpIsRhe1Y 
แบบฝึกทักษะที่ 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.95 KB
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 2
คลิ๊กที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=FlXbSxoME44
 แบบฝึกทักษะที่ 3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.84 KB