ค33201
ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 1
คลิ๊กที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=G4TlQ8HrG94
ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 2
คลิ๊กที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=fuzDc3h0zTU
ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 3
 คลิ๊กที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=0lXwuW78604
ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 4
 คลิ๊กดที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=N2BUETHkbtk
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.11 KB
ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 5
คลิ๊กที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=b-k0qL4MvnU
 แบบฝึกทักษะ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.95 KB
ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 6
คลิ๊กที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=L4oG2L1UArY&t=1177s
ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 7
คลิ๊กที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=AzW0u5bHlPI
ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 8
คลิิ๊กที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=Br6wjzC3crQ
ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 9
คลิ๊กที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=wpDpIQbB_5I
อนุกรมอนันต์ ตอนที่1
คลิ๊กที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=6isrE-rTmXw
อนุกรมอนันต์ ตอนที่2
คลิ๊กที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=v_8MghurAlg