ง 33101 การงานอาชีพ(งานประดิษฐ์) ม.6
คำอธิบายรายวิชา ง 33101 รายวิชา การงานอาชีพ 0.5 หน่วย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.65 KB
หน่วยที่ 1 กระบวนการสร้างงานประดิษฐ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.35 KB