ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ง30202 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.5
ง30202 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.5
ให้นักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอนี้แล้วทำชิ้นงานที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=lWBRIHnfl3c
ง30202 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.5
ชิ้นงานที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ให้นักเรียนทำชิ้นงานส่งภายในวันนี้ หลังท้ายคาบเรียนที่ 2 
ใน Google Classroom
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159 KB