ว 23182 วิทยาการคำนวณ ม.3
การพัฒนาแอปพลิเคชัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การพัฒนาแอปพลิเคชัน เรียนวันที่ 8/11/2564
https://www.youtube.com/watch?v=07sgSdhIOhY

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การพัฒนาแอปพลิเคชัน เรียนวันที่ 15/11/2564
https://www.youtube.com/watch?v=wc_BelAiQSo
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 771.96 KB
สร้างสรรค์ผลงานด้วยภาษาไพทอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สร้างสรรค์ผลงานด้วยภาษาไพทอน 22/11/2564
https://www.youtube.com/watch?v=P7D0IxgMhVg
สร้างสรรค์ผลงานด้วย Scratch
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สร้างสรรค์ผลงานด้วย Scratch
https://www.youtube.com/watch?v=Rx5qHMDOdZw
การประมวลผลข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การประมวลผลข้อมมูล
https://www.youtube.com/watch?v=0hkSsh1HZeI
4.1 ข้อมูลดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
4.2 การนำข้อมูลมาใช้แก้ปัญหา