ว 33284 วิทยาการคำนวณ ม.6
ว 33284 วิทยาการคำนวณ ม.6
ตราโรงเรียน