เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียนควนพระสาครินทร์

เพลงมาร์ช ค.ส.

ควนพระสาครินทร์ถิ่นอุดม  ที่สะสมเสริมทักษะประสบการณ์
 บ้านฝาละมีปากพะยูนรุ่งเรืองช้านาน พวกเราลูกหลานพระพุทธภูมิขันติสาครินทร์

ควนพระสาครินทร์ระบิลชื่อ ด้วยความร่วมมือจากท้องถิ่นชุมชนหนุนนำ
 เรียนหลากหลายได้รู้คิดวิเคราะห์ทำ ร่มรื่นบรรยากาศงามสะอาดตาช่างน่ายล

      *สุขภาพดีมีวินัยใฝ่คุณธรรม นำวิชาการทุกด้านสัมฤทธิ์ผล
เป็นโรงเรียนดีประจำอำเภอของเราทุกคน โรงเรียนในฝันที่เธอฉันภูมิใจเหลือล้น
แสดน้ำเงินทุกคนประพฤติตนตามหลักพอเพียง
  
ควนพระสาครินทร์สอนศิลป์ศาสตร์ ให้เก่งกาจกีฬาดนตรีไอทีผสาน
เปรียบต้นจิกนมให้ร่มเย็นแผ่กิ่งตระการ คือโรงเรียนควนพระสาครินทร์ชื่อยินก้องไกล
(ดนตรี)

ซ้ำ *   


เพลงประจำโรงเรียน

โอ้ควนพระสาครินทร์นามวิไล  รวมน้ำใจเราหญิงชายให้ประสาน
สามัคคียึดมั่นอุดมการณ์  ปณิธานมุ่งมั่นหมั่นทำดี

โอ้ควนพระสาครินทร์เหมือนโซ่ทอง สายใยคล้องจิตเราไว้ไม่หน่ายหนี
แหล่งศึกษาพัฒนาให้คนดี คุณธรรมรู้หน้าที่มีวินัย

แสดน้ำเงินปลิวเพราะแรงลมกล้า ดั่งปัญญาเราทุกคนนั้นผ่องใส
งามพร้อมพรักหนักแน่นเกินใคร มอบดวงใจเทิดทูนไทยให้วัฒนา

โอ้ควนพระสาครินทร์นามระบือ ชนเลื่องลือสถาบันการศึกษา
เกียรติกระจายฟุ้งไกลทั่วโลกา ชื่อคงอยู่คู่ฟ้าเมืองทอง


เพลงโรงเรียนในฝัน

*มีบ้างใหมที่เคยคิด ให้ชีวิตเป็นดั่งฝัน ไปไกลกว่าคืนวันมีปัญหา
จากยากดีมีหรือจน ทุกทุกคนมีความหวัง การศึกษาคือพลังชุบชีวา

**การศึกษาใหม่ ช่วยชุมชนแก้ไขปัญหา ความจนยากไร้ ปัญหาใดใดพ่ายเจตนา
 ของเด็กนักสู้ รู้จักเรียนรู้ตลอดเวลา โรงเรียนในฝัน ขุมพลังปัญญาของชุมชนไทย

***รวมกำลังประชาไทย โรงเรียนไทยพัฒนา สร้างชาติด้วยปัญญาของเด็กไทย
จากวันนี้เราจะฝัน เพื่อพรุ่งนี้สวยสดใส ชุมชนทั่วแดนไทยวิวัฒนา

(ดนตรี)

ซ้ำ *  **   ***   ***OUR IDEAL SCHOOL

* Must be nice if our lives are like a dream come true.
All things we do will  be right With our hands Plus the power 
        of the brain and the mind. Fat and wide, all is well for everyone.

      ** Education...Everyone can change their lives, Either rich or poor, Of happiness, we can be sure. Lift-long learning We live and learn for better and more. Brain-based schools. New brand and best for the whote land.

   *** Join our hearts and our hands, Fill Thailand with this dream For young generation brave and bright. Dream today for tomorrow, for the future of thai. Golden land of smile s forever.    

                                                        (music)

revers *  **   ***  ***