ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
พรรณนางาน ปีการศึกษา 2559 / กลุ่มบริการทั่วไป RAR Archive ขนาดไฟล์ 101.36 KB 61
มอบหมายงาน ปีการศึกษา 2559 / กลุ่มบริหารทั่วไป RAR Archive ขนาดไฟล์ 100.69 KB 68
มอบหมายงานและพรรณางาน ปีการศึกษา 2559 / กลุ่มบริหารทั่วไป RAR Archive ขนาดไฟล์ 670.81 KB 78
คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 654.95 KB 47
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.93 KB 168
โปรแกรม ทำให้ office 2003 อ่าน 2007 ได้ 1275
คู่มือการใช้โปรแกรม Book Mark II / by admin Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 280
คู่มือการใช้โปรแกรม Photo DVD Slideshow Professional/by admin Word Document ขนาดไฟล์ 633.32 KB 2006
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนควนพระสาครินทร์/by admin Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 1847
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนควนพระสาครินทร์/by admin Word Document ขนาดไฟล์ 244 KB 20968
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนควนพระสาครินทร์/by admin Word Document ขนาดไฟล์ 225.5 KB 754
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/by admin Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.46 KB 202
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี/by admin Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.95 KB 377
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/by admin Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.26 KB 185
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา/by admin Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.28 KB 200
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/by admin Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 500.32 KB 260
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/by admin Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 406.25 KB 190
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/by admin Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.3 KB 186
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/by admin Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.15 KB 199
แบบฟอร์มโครงงานอาชีพ /by admin Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 802