ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
News
31/07/2020
29/07/2020
20/07/2020
17/05/2020
15/05/2020
29/04/2020
17/03/2020
06/03/2020
Activity
ผลงานดีเด่น ความภูมิใจ ของโรงเรียนควนพระสาครินทร์
รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 น.ส.น้ำทิพย์ ชุมชาติ
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2551
ได้รับการรับรองการเมินเป็นโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 3 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2555
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ รับ โล่รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้
16/11/2017
03/11/2017
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์/มะลิ 09/05/2013
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 17/03/2013
หลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3 ปรับปรุงปี 2555 12/03/2013
คู่มือการใช้โปรแกรม Photo DVD Slideshow Profession /by admin 11/01/2013
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราข 2551/ by admin 04/01/2013
หลักสูตรกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ /by admin 03/01/2013
VDO Clip
Krusangkon TV
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
19/08/2020
19/08/2020
19/08/2020
04/08/2020
04/08/2020
03/08/2020
29/07/2020
21/07/2020
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
30/03/2020
30/03/2020
กลุ่มวิชาการรายงาน 03/03/2020
รายงานไปยังหัวหน้าแผนงาน 03/03/2020
01/07/2019
18/06/2019
19/10/2016
27/07/2016
27/01/2020
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
10/05/2019
10/05/2019
10/05/2019
assignment 09/08/2017
18/06/2019
DLIT Classroom
13/08/2017
13/08/2017
13/08/2017
13/08/2017
13/08/2017
13/08/2017
13/08/2017
04/08/2017
9 google sites
02/03/2018
01/03/2018
01/03/2018
01/03/2018
01/03/2018
01/03/2018
01/03/2018
01/03/2018
25/05/2020
03/03/2020
28/02/2020
รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
Link
รับเรื่องร้องเรียน