ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในสถานศึกษา 10 ส.ค. 2558
นายโพธิ์โพยม มนพลับ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง และคณะวิทยากร  จัดกิจกรรม "โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในสถานศึกษา" จังหวัดพัทลุง  แก่คณะครู นักเรียน  วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนควนพระสาครินทร์/ข่าวโดย ครูวิชาญ
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2558,14:28   อ่าน 4306 ครั้ง