ภาพกิจกรรม
ภาพคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนควนพระสาครินทร์
     ภาพที่ปรึกษาและสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559    
นายณัฐกิตติ์ เต็มแขก ตำแหน่ง ประธาน
น.ส.นริศรา ทองสุขแสง ตำแหน่ง รองประธาน
น.ส.ธัญจิรา บัวแก้ว ตำแหน่ง รองประธาน
น.ส.เขมิกา ขาวนวล ตำแหน่ง ฝ่ายสวัสดิการ
นายณัฐพล สุริยจันทร์ ตำแหน่ง ฝ่ายกิจการ
น.ส.วรรณฑนา มงชู ตำแหน่ง ฝ่ายวิชาการ
น.ส.กาญจนา บุญเรือง ตำแหน่ง ฝ่ายอาคารสถานที่
น.ส.กรรณิการ คงช่วย ตำแหน่ง เลขานุการ
ภาพคณะครูที่ปรึกษาสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559
ภาพครูที่ปรึกษาและสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2559,09:02   อ่าน 1379 ครั้ง