ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พาครูคิด พาครูทำ การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว9/2564 (วPA)”
วันพฤหัสบดีที่14 ตุลาคม 2564 กลุ่มงานบริหารงานบุคลากรจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พาครูคิด พาครูทำ การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว9/2564 (วPA)” โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 22 คน
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนควนพระสาครินทร์ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2564,20:25   อ่าน 645 ครั้ง