ภาพกิจกรรม
การมอบเกียรติบัตรให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ดำเนินการมอบเกียรติบัตรให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งดำเนินการมอบในกิจกรรมประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนในวันที่ 7 เมษายน 2565
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2565,16:24   อ่าน 374 ครั้ง