ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
     โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสหวิทยาเขตพัทลุง วันที่ 17 มกราคม 2558 ณ โรงแรมชัยคณาธาณี อ.เมือง จ.พัทลุง โดยมี ดร.เอกรินทร์ สี่มหาศาล เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
      ข่าว...admin/Kruwichan 
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2558,04:44   อ่าน 712 ครั้ง