ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกพลศึกษา (อ่าน 62) 09 พ.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 374) 21 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 366) 15 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 389) 08 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 412) 24 ก.ย. 65
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3082) 08 มี.ค. 65
ตารางนัดหมายนักเรียนเพื่อปรับคะแนนส่งงานค้างวันที่ 28 ก.พ. ถึง 4 มี.ค. 2565 /admin (อ่าน 3926) 28 ก.พ. 65
ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 4169) 09 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 4358) 27 พ.ค. 64
ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 4105) 05 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3913) 01 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 4227) 23 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ ฉบับที่ 2 (อ่าน 4508) 18 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (อ่าน 7746) 31 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (อ่าน 7649) 29 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ค (อ่าน 7638) 20 ก.ค. 63
ตารางสอนออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ (อ่าน 7607) 17 พ.ค. 63
ประกาศเรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI (อ่าน 7417) 15 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7539) 29 เม.ย. 63
(ระบบนี้ ปิดแล้ว ให้ไปคลิกที่รับสมัคร ออนไลน์ รูปด้านบนครับ) (อ่าน 6411) 17 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Cov (อ่าน 7261) 06 มี.ค. 63
ประกาศการสรรหาและเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 7060) 06 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการด้วยวิธีประกวดราคา(e-bi (อ่าน 7233) 07 ส.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7329) 17 มี.ค. 62
Logbook Teacher สำนักงาน ก.ค.ศ. (อ่าน 6320) 26 พ.ย. 61
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ (อ่าน 7280) 05 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (อ่าน 7238) 01 พ.ย. 61
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 7083) 27 ต.ค. 61
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 25 (อ่าน 7295) 02 มี.ค. 60
ประกาศ สพม.12 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนฯ ของ สพม. เขต 12 (อ่าน 7534) 02 มี.ค. 60
ประกาศ สพม.12 เรื่อง สัดส่วนและวิธีการคัดเลือกฯ (อ่าน 7589) 02 มี.ค. 60
ปฏิทินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโรงเรียนควนพระสาครินทร์(ปรับปรุง) (อ่าน 7264) 12 ต.ค. 59
รับสมัครครูชาวต่างชาติ สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 7315) 07 ก.ย. 59
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว(สอนวิชาเคมี) (อ่าน 7643) 30 ต.ค. 58
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกเคมี (อ่าน 7690) 26 ต.ค. 58
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนา (อ่าน 7465) 29 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้าง02/2558 (อ่าน 7608) 20 ก.พ. 58
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและถนนประกอบอาคารเรียน (อ่าน 7644) 05 ก.พ. 58
ประกาศ ปิดปรับปรุงระบบ (อ่าน 7463) 16 ม.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน (อ่าน 7464) 10 ธ.ค. 57
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปี 2557 (อ่าน 7591) 19 เม.ย. 57
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการโรงเรียน ปี 2556 (อ่าน 7631) 25 มี.ค. 57
ผลสอบโอเน็ตนักเรียนม.๓ เรียงลำดับ สพม.12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)ปี2556 (อ่าน 8736) 25 มี.ค. 57
นางสาวน้ำทิพย์ ชุมชาติ นักเรียนโรงเรียนควนพระสาครินทร์ รับรางวัลพระราชทานประจำปี ๒๕๕๕ (อ่าน 7692) 07 ก.ย. 56
โปรแกรมพิมพ์ใบประกาศสำหรับผู้เสนอผลงาน/ admin (อ่าน 7730) 24 ส.ค. 56
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 / by admin (อ่าน 8030) 30 ก.ค. 56
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ระบบรับตรงทั (อ่าน 7592) 12 ก.ค. 56
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทโึควตา ประจำปีกาีรศึกษา 2557 (อ่าน 7530) 12 ก.ค. 56
กำหนดการรับรายงานตัว และซ้อมรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2556 (อ่าน 7541) 11 ก.ค. 56
สรุปรายรับ – รายจ่าย งานศิษย์เก่า ปี 2555 (15 เม.ย. 2555)/admin (อ่าน 7631) 04 ก.ค. 56