ห้องเรียน DLIT
- เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
รุ่นที่ 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.พัทลุง จ.พัทลุง 
  - เกียรติบัตร รุ่นที่ 1  http://www.sea12.go.th/ict/images/stories/pdf/aug60/k1.pdf 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2560,18:20   อ่าน 8513 ครั้ง