1.ผลงานดีเด่น ความภูมิใจ ของโรงเรียนควนพระสาครินทร์
สพม.12 มอบโล่รางวัล ผลคะแนนการสอบเฉลี่ยสูงกว่า ระดับประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มอบโล่เกียรติยศ เพื่อแสดงว่า 

 1.โรงเรียนควนพระสาครินทร์  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2557
ค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน 1 โล่รางวัล
2.โรงเรียนควนพระสาครินทร์  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2555 ถึง 2557  
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  3 ปี ติดต่อกัน
จำนวน 1 โล่รางวัล
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2559,00:00   อ่าน 8984 ครั้ง