1.ผลงานดีเด่น ความภูมิใจ ของโรงเรียนควนพระสาครินทร์
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม4-6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,10:36   อ่าน 47 ครั้ง