1.ผลงานดีเด่น ความภูมิใจ ของโรงเรียนควนพระสาครินทร์
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 บัดนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 และส่งผลการคัดเลือกให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาตัดสินแล้วตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ขอขอบคุณผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมกันมุ่งมั่น พัฒนา ทำให้โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ผ่านการประเมิน และได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555/ข่าวโดย...ครูวิชาญ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ด้านล่าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2556,09:40   อ่าน 9826 ครั้ง