1.ผลงานดีเด่น ความภูมิใจ ของโรงเรียนควนพระสาครินทร์
รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 น.ส.น้ำทิพย์ ชุมชาติ
นักเรียนรางวัลพระราชทาน เป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติพร้อมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการมีทักษะในการจัดการและการทำงาน ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม และด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2555 
 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวน้ำทิพย์ ชุมชาติ นักเรียนโรงเรียนควนพระสาครินทร์ ที่ผ่านเกณฑ์การเมินและได้รับคัดเลือกเป็น นักเรียนรางวัลพระราชทาน/ข่าว...ครูวิชาญ


สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ด้านล่าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2556,09:41   อ่าน 9562 ครั้ง