7.กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 64
บันทึกข้อความ ขออนุญาตไปราชการ
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 64
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 64
แบบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 64
คู่มือการจัดการเรียนสอนออนไลน์ สำหรับครู
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64
ยินดีต้อนรับ
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 62