ห้องเรียน DLIT
- เว็บไซต์DLIT
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 60
- คู่มือคลังข้อสอบ สพฐ
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 60
- การนิเทศติดตาม DLIT
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 60
- การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 60
- แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ DLIT
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 60
- คู่มือห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา DLIT
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 60
- เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 60
- รายการสื่อห้องเรียนแห่งคุณภาพ DLIT
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 60
- มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 60