8.กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 65
แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2563 / โดยครูมะลิ งานระบบการดูแลช่วยเหลือนัก
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 63
คะแนนพฤติกรรมจากงานกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 63
คะแนนพฤติกรรมจากงานกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 63