8.กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ภาพถ่ายบ้านนักเรียนที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน ภาคเรียน 1/66 -ครูมะลิ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 66
แบบสรุปรายงานการเยี่ยบบ้าน ภาคเรียนที่ 1 /2566 -ครูมะลิ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 66
แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2565 /ครูมะลิ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 65
แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 65
แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2563 / โดยครูมะลิ งานระบบการดูแลช่วยเหลือนัก
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 63
คะแนนพฤติกรรมจากงานกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 63
คะแนนพฤติกรรมจากงานกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 63