ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการด้วยวิธีประกวดราคา(e-bi (อ่าน 35) 07 ส.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 201) 17 มี.ค. 62
Logbook Teacher สำนักงาน ก.ค.ศ. (อ่าน 0) 26 พ.ย. 61
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ (อ่าน 206) 05 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (อ่าน 174) 01 พ.ย. 61
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 131) 27 ต.ค. 61
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 25 (อ่าน 393) 02 มี.ค. 60
ประกาศ สพม.12 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนฯ ของ สพม. เขต 12 (อ่าน 411) 02 มี.ค. 60
ประกาศ สพม.12 เรื่อง สัดส่วนและวิธีการคัดเลือกฯ (อ่าน 588) 02 มี.ค. 60
ปฏิทินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโรงเรียนควนพระสาครินทร์(ปรับปรุง) (อ่าน 434) 12 ต.ค. 59
รับสมัครครูชาวต่างชาติ สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 482) 07 ก.ย. 59
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว(สอนวิชาเคมี) (อ่าน 796) 30 ต.ค. 58
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกเคมี (อ่าน 783) 26 ต.ค. 58
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนา (อ่าน 668) 29 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้าง02/2558 (อ่าน 748) 20 ก.พ. 58
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและถนนประกอบอาคารเรียน (อ่าน 778) 05 ก.พ. 58
ประกาศ ปิดปรับปรุงระบบ (อ่าน 666) 16 ม.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน (อ่าน 672) 10 ธ.ค. 57
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปี 2557 (อ่าน 772) 19 เม.ย. 57
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการโรงเรียน ปี 2556 (อ่าน 789) 25 มี.ค. 57
ผลสอบโอเน็ตนักเรียนม.๓ เรียงลำดับ สพม.12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)ปี2556 (อ่าน 1427) 25 มี.ค. 57
นางสาวน้ำทิพย์ ชุมชาติ นักเรียนโรงเรียนควนพระสาครินทร์ รับรางวัลพระราชทานประจำปี ๒๕๕๕ (อ่าน 871) 07 ก.ย. 56
โปรแกรมพิมพ์ใบประกาศสำหรับผู้เสนอผลงาน/ admin (อ่าน 928) 24 ส.ค. 56
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 / by admin (อ่าน 1210) 30 ก.ค. 56
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ระบบรับตรงทั (อ่าน 775) 12 ก.ค. 56
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทโึควตา ประจำปีกาีรศึกษา 2557 (อ่าน 694) 12 ก.ค. 56
กำหนดการรับรายงานตัว และซ้อมรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2556 (อ่าน 750) 11 ก.ค. 56
สรุปรายรับ – รายจ่าย งานศิษย์เก่า ปี 2555 (15 เม.ย. 2555)/admin (อ่าน 714) 04 ก.ค. 56
องต์ประกอบคะแนน ADMISSION 2557 /by kruwichan (อ่าน 752) 25 พ.ค. 56
ประกาศเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยชั้นเรียน (อ่าน 684) 09 พ.ค. 56
ประกาศ เปิดเรียนปีการศึกษา 2556 (อ่าน 760) 09 พ.ค. 56
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน (อ่าน 699) 24 เม.ย. 56
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติกา (อ่าน 687) 16 มี.ค. 56
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่อง การจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา( (อ่าน 686) 16 มี.ค. 56
ประกาศรับสมัครเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 689) 06 มี.ค. 56
ปฏิทินโรงเรียนควนพระสาครินทร์ ปลายปีการศึกษา๒๕๕๕ (อ่าน 781) 28 ก.พ. 56
การประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (อ่าน 849) 29 ม.ค. 56
การจัดสรร Tablet ม.1 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 814) 04 ม.ค. 56
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วโรงเรียนและระบบระบายน้ำ (อ่าน 793) 25 ธ.ค. 55
คณะผู้ปกครองร่วมพัฒนาโรงเรียนควนพระสาครินทร์ (อ่าน 945) 15 ก.ย. 55