ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกพลศึกษา (อ่าน 70) 09 พ.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 380) 21 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 371) 15 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 399) 08 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 419) 24 ก.ย. 65
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3089) 08 มี.ค. 65
ตารางนัดหมายนักเรียนเพื่อปรับคะแนนส่งงานค้างวันที่ 28 ก.พ. ถึง 4 มี.ค. 2565 /admin (อ่าน 3935) 28 ก.พ. 65
ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 4179) 09 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 4369) 27 พ.ค. 64
ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 4112) 05 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3917) 01 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 4240) 23 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ ฉบับที่ 2 (อ่าน 4520) 18 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (อ่าน 7750) 31 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (อ่าน 7652) 29 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ค (อ่าน 7641) 20 ก.ค. 63
ตารางสอนออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ (อ่าน 7612) 17 พ.ค. 63
ประกาศเรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI (อ่าน 7423) 15 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7543) 29 เม.ย. 63
(ระบบนี้ ปิดแล้ว ให้ไปคลิกที่รับสมัคร ออนไลน์ รูปด้านบนครับ) (อ่าน 6413) 17 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Cov (อ่าน 7264) 06 มี.ค. 63
ประกาศการสรรหาและเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 7063) 06 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการด้วยวิธีประกวดราคา(e-bi (อ่าน 7238) 07 ส.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7343) 17 มี.ค. 62
Logbook Teacher สำนักงาน ก.ค.ศ. (อ่าน 6322) 26 พ.ย. 61
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ (อ่าน 7288) 05 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (อ่าน 7244) 01 พ.ย. 61
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 7087) 27 ต.ค. 61
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 25 (อ่าน 7299) 02 มี.ค. 60
ประกาศ สพม.12 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนฯ ของ สพม. เขต 12 (อ่าน 7540) 02 มี.ค. 60
ประกาศ สพม.12 เรื่อง สัดส่วนและวิธีการคัดเลือกฯ (อ่าน 7593) 02 มี.ค. 60