1.ผลงานดีเด่น ความภูมิใจ ของโรงเรียนควนพระสาครินทร์
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม4-6 (อ่าน 47) 20 ม.ค. 66
สพม.12 มอบโล่รางวัล ผลคะแนนการสอบเฉลี่ยสูงกว่า ระดับประเทศ (อ่าน 8999) 27 ก.ค. 59
รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 น.ส.น้ำทิพย์ ชุมชาติ (อ่าน 9562) 17 พ.ค. 56
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 9838) 17 พ.ค. 56
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2551 (อ่าน 9982) 17 พ.ค. 56
ได้รับการรับรองการเมินเป็นโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 3 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2555 (อ่าน 10772) 17 พ.ค. 56
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ รับ โล่รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๕ (อ่าน 9504) 31 ธ.ค. 55