3.คลิปวีดีโอ / ผลงานนักเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนควนพระสาครินทร์ (อ่าน 6406) 21 มิ.ย. 62
หนังสั้น ถึงเวลาเปลี่ยน (อ่าน 8784) 18 ธ.ค. 60
เก็บตก กีฬาฝาละมีเกมส์ ประจำปี 58 (อ่าน 9006) 10 ส.ค. 58
ตลาดสดสนามเป้า 3 พ.ค. 58 ทะเลน้อย พัทลุง (อ่าน 9144) 10 ส.ค. 58
คู่เลิฟตะลอนทัวร์ เที่ยวทะเลน้อย พัทลุง 14 ก.ย.57 (อ่าน 9030) 10 ส.ค. 58
ครูสร้างคน คนสร้างโลก ตอนที่ 8 (อ่าน 9010) 27 ต.ค. 57
4 ปี ผอ.มาลี แก้วละเอียด /admin (อ่าน 8302) 15 ส.ค. 57
ขอบคุณคำสอนจากครู (อ่าน 7650) 23 ม.ค. 57
Presentation 2552-2554 (อ่าน 7499) 12 มี.ค. 56
แนะนำโรงเรียนควนพระสาครินทร์/by kruwichan (อ่าน 7839) 08 มี.ค. 56
ผลงานนักเรียน ชุด "วันวานแห่งความสุข" โดย น.ส.ภรัญญา ศิรินุพงศ์ (อ่าน 7531) 22 ก.พ. 56
ผลงานนักเรียน ชุด "ฐิติมา ควนพระสาครินทร์" โดย น.ส.ฐิติมา กิ่งทองมาก (อ่าน 7545) 22 ก.พ. 56
ผลงานนักเรียน ชุด "ความรู้สึกดีๆ 0002" โดย น.ส.ปิยธิดา แก้วรุ่งเรือง (อ่าน 7537) 22 ก.พ. 56
ผลงานนักเรียน ชุด "วันวานแห่งความสุข" โดยน.ส.ภัทราภรณ์ สุวรรณภูมิ (อ่าน 7407) 22 ก.พ. 56
ผลงานนักเรียน ชุด "สวัสดีปีใหม่" โดย น.ส.เสาวนันท์ แหนะหมัด (อ่าน 7375) 20 ก.พ. 56
ผลงานนักเรียน ชุด "My Friend" โดย น.ส.สุภาวรรณ ศรียา (อ่าน 7344) 20 ก.พ. 56
ผลงานนักเรียน ชุด"ความทรงจำในอดีต"โดย น.ส.ช่อผกา อินทร์แก้ว (อ่าน 7356) 18 ก.พ. 56
ผลงานนักเรียน ชุด "บีท สิ่งที่คิดถึง" โดยนายภานุวัฒน์ รัตนศิริ (อ่าน 7392) 18 ก.พ. 56
ผลงานนักเรียน ชุด "เพื่อนที่น่ารัก" โดยนายวาทิน หนูเส้ง (อ่าน 7377) 18 ก.พ. 56
ผลงานนักเรียน"หนังสือรุ่น โดย น.ส.เบญจมาภรณ์ กิ้มเถี้ยว" (อ่าน 7462) 18 ก.พ. 56
กฏสอบ O-NET 7 ข้อ ของ Dek-D.com /โดย ครูวิชาญ (อ่าน 7545) 31 ม.ค. 56
เพลงมาร์ชโรงเรียนควนพระสาครินทร์ (อ่าน 7572) 29 ม.ค. 56
Presentation ประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 22 มกราคม 2556 ตอนที่1 (อ่าน 7597) 29 ม.ค. 56