ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
4.กลุ่มบริหารงานวิชาการ
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (อ่าน 56) 19 ส.ค. 63
ปกกิจกรรมเพื่อสังคม (อ่าน 46) 19 ส.ค. 63
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (อ่าน 60) 19 ส.ค. 63
ปกปพ.5 (อ่าน 93) 04 ส.ค. 63
ปกปพ.1 (อ่าน 87) 04 ส.ค. 63
ปพ.5 1.63 (อ่าน 79) 03 ส.ค. 63
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 191) 29 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563(20กค63) (อ่าน 104) 21 ก.ค. 63
แบบบันทึกการเข้าเรียนทางไกล (อ่าน 194) 27 พ.ค. 63
แบบสรุปรายงานการติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล (อ่าน 213) 21 พ.ค. 63
ตารางเรียนทางไกลม.1-6 (อ่าน 240) 19 พ.ค. 63
แบบบันทึกการเรียนของครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชา (อ่าน 145) 19 พ.ค. 63
แบบบันทึกการเข้าเรียนทางไกล (อ่าน 225) 19 พ.ค. 63
ตารางเรียนทางไกลม.1-ม.6 (อ่าน 169) 19 พ.ค. 63
สรุปการจัดคาบสอน 1/63 (อ่าน 216) 05 เม.ย. 63
รายงานผลการปฏิบัติงานปี62และการพัฒนางานปี63 (อ่าน 391) 05 เม.ย. 63
รายชื่อนักเรียนคะแนน o-net สูงที่สุดระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 190) 30 มี.ค. 63
ประเมินผลการอ่าน ม.3/1 (อ่าน 216) 09 มี.ค. 63
ผลการประเมินการอ่าน ม.6 (อ่าน 194) 06 มี.ค. 63
แบบประเมินการอ่าน ม.5 (อ่าน 217) 06 มี.ค. 63
ผลการอ่าน ม1/2 (อ่าน 204) 04 มี.ค. 63
ผลการประเมินการอ่าน ม.2/2 (อ่าน 226) 04 มี.ค. 63
ผลการประเมินการอ่านม.1/1 (อ่าน 163) 03 มี.ค. 63
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลงานประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 123) 03 มี.ค. 63
ประเมินการอ่าน ม. 3/2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 160) 28 ก.พ. 63
ผลประเมินการอ่าน ม.2/1 (อ่าน 131) 27 ก.พ. 63
ประเมินผลการอ่าน ม.4 (อ่าน 148) 27 ก.พ. 63
ปพ.5 เพิ่มเติม (อ่าน 196) 20 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.6 (อ่าน 214) 20 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.5/2 (อ่าน 201) 20 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.5/1 (อ่าน 215) 20 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.5 (อ่าน 196) 20 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.4/2 (อ่าน 180) 20 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.4/1 (อ่าน 167) 20 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.4 (อ่าน 168) 20 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.3/2 (อ่าน 173) 20 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.3/1 (อ่าน 139) 20 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.2/2 (อ่าน 90) 20 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.2/1 (อ่าน 108) 20 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.1/2 (อ่าน 89) 20 ธ.ค. 62