ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
4.กลุ่มบริหารงานวิชาการ
แบบบันทึกการเข้าเรียนทางไกล (อ่าน 34) 27 พ.ค. 63
แบบสรุปรายงานการติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล (อ่าน 33) 21 พ.ค. 63
ตารางเรียนทางไกลม.1-6 (อ่าน 84) 19 พ.ค. 63
แบบบันทึกการเรียนของครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชา (อ่าน 34) 19 พ.ค. 63
แบบบันทึกการเข้าเรียนทางไกล (อ่าน 47) 19 พ.ค. 63
ตารางเรียนทางไกลม.1-ม.6 (อ่าน 36) 19 พ.ค. 63
สรุปการจัดคาบสอน 1/63 (อ่าน 105) 05 เม.ย. 63
รายงานผลการปฏิบัติงานปี62และการพัฒนางานปี63 (อ่าน 171) 05 เม.ย. 63
รายชื่อนักเรียนคะแนน o-net สูงที่สุดระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 96) 30 มี.ค. 63
ประเมินผลการอ่าน ม.3/1 (อ่าน 109) 09 มี.ค. 63
ผลการประเมินการอ่าน ม.6 (อ่าน 83) 06 มี.ค. 63
แบบประเมินการอ่าน ม.5 (อ่าน 114) 06 มี.ค. 63
ผลการอ่าน ม1/2 (อ่าน 111) 04 มี.ค. 63
ผลการประเมินการอ่าน ม.2/2 (อ่าน 112) 04 มี.ค. 63
ผลการประเมินการอ่านม.1/1 (อ่าน 73) 03 มี.ค. 63
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลงานประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 62) 03 มี.ค. 63
ประเมินการอ่าน ม. 3/2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 89) 28 ก.พ. 63
ผลประเมินการอ่าน ม.2/1 (อ่าน 77) 27 ก.พ. 63
ประเมินผลการอ่าน ม.4 (อ่าน 79) 27 ก.พ. 63
ปพ.5 เพิ่มเติม (อ่าน 115) 20 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.6 (อ่าน 100) 20 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.5/2 (อ่าน 103) 20 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.5/1 (อ่าน 139) 20 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.5 (อ่าน 118) 20 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.4/2 (อ่าน 112) 20 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.4/1 (อ่าน 104) 20 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.4 (อ่าน 89) 20 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.3/2 (อ่าน 105) 20 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.3/1 (อ่าน 59) 20 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.2/2 (อ่าน 31) 20 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.2/1 (อ่าน 39) 20 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.1/2 (อ่าน 32) 20 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.1/1 (อ่าน 33) 20 ธ.ค. 62
ปพ.5เพิ่มเติม (อ่าน 80) 19 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.6 (อ่าน 70) 19 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.5/2 (อ่าน 59) 19 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.5/1 (อ่าน 69) 19 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.5 (อ่าน 45) 19 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.4/2 (อ่าน 57) 19 ธ.ค. 62
ปพ.5ม.4/1 (อ่าน 57) 19 ธ.ค. 62