4.กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ปฏิทินวิชาการ (อ่าน 427) 22 มิ.ย. 65
คำสั่งนิเทศภายใน (อ่าน 428) 22 มิ.ย. 65
คำสั่งสถานศึกษาพอเพียง (อ่าน 427) 22 มิ.ย. 65
ปพ.5 ม.6 ภาค 1/65 (อ่าน 477) 14 มิ.ย. 65
ปพ.5 ม.5 ภาค 1/65 (อ่าน 461) 14 มิ.ย. 65
ปพ.5 ม.4 ภาค 1/65 (อ่าน 449) 14 มิ.ย. 65
ปพ.5 ม.3 ภาค 1/65 (อ่าน 453) 14 มิ.ย. 65
ปพ.5 ม.2 ภาค 1/65 (อ่าน 445) 14 มิ.ย. 65
ปพ.5 ม.1 ภาค 1/65 (อ่าน 449) 14 มิ.ย. 65
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 482) 13 พ.ค. 65
ที่มาหลักสูตรต้านทุจริต (อ่าน 399) 05 พ.ค. 65
แนวทางกิจกรรมโรงเรียนสุจริต (อ่าน 398) 05 พ.ค. 65
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (อ่าน 412) 05 พ.ค. 65
แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำSAR ปี 2564 (อ่าน 3444) 18 ก.พ. 65
ปฏิทินนิเทศงานวิชาการ2/64 (อ่าน 3489) 01 ก.พ. 65
หน้าปก ปพ.5 ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3489) 21 ม.ค. 65
หน้าปก ปพ.5 ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3528) 21 ม.ค. 65
ปพ.5 ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3475) 21 ม.ค. 65
ปพ.5 ม.5 ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3454) 21 ม.ค. 65
ปพ.5 ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3510) 21 ม.ค. 65
ปพ.5 ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3467) 21 ม.ค. 65
ปพ.5 ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3456) 21 ม.ค. 65
ปพ.5 ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3410) 21 ม.ค. 65
บันทึกข้อความส่งแผนโครงการสอน (อ่าน 3403) 20 ม.ค. 65
เอกสารสรุปการนิเทศการสอน (อ่าน 3397) 20 ม.ค. 65
ปพ.52/65 (อ่าน 3393) 18 ม.ค. 65
แบบบันทึกกิจกรรมPLC (กลุ่ม) (อ่าน 3417) 06 ม.ค. 65
สมุดบันทึกกิจกรรม(บุคคล) (อ่าน 3406) 06 ม.ค. 65
แบบบันทึกกิจกรรมPLC(สำหรับกลุ่ม) (อ่าน 3393) 06 ม.ค. 65
กิจกรรมPLC (อ่าน 3400) 06 ม.ค. 65
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3532) 19 พ.ย. 64
ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 3576) 09 ก.ย. 64
รายงานการประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์ (อ่าน 3549) 19 ส.ค. 64
แบบฟอร์มบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (อ่าน 3569) 27 มิ.ย. 64
แบบฟอร์มโครงการสอน (อ่าน 3586) 23 มิ.ย. 64
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564(16มิย63) (อ่าน 3602) 16 มิ.ย. 64
บันทึกข้อความขออนุญาตนำแผนการจัดการเรียนรู้และโครงการสอนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3782) 14 มิ.ย. 64
รายงานการสอนออนไลน์1-4 มิย 64 (อ่าน 3658) 05 มิ.ย. 64
โครงการสอนออนไลน์ (อ่าน 3527) 30 พ.ค. 64
รายงานการสอนออนไลน์ (อ่าน 3551) 30 พ.ค. 64
(อ่าน 3496) 30 พ.ค. 64
น้ำหนักส่วนสูงนร.263 (อ่าน 3636) 01 เม.ย. 64
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 19-22 มค.63 (อ่าน 4747) 19 ม.ค. 64
รายละเอียดความรับผิดชอบสอน (อ่าน 6853) 15 ธ.ค. 63
คู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (อ่าน 6858) 03 ธ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 (อ่าน 6845) 01 ธ.ค. 63
ปกปพ.5 ล่าสุด (อ่าน 7715) 06 พ.ย. 63
ผลประเมินการอ่าน ภาคเรียนที่ี 1/2563 ชั้น ม 2/1 (อ่าน 6856) 04 พ.ย. 63
ผลการประเมินการอ่านภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 ม.3/2 (อ่าน 6816) 03 พ.ย. 63
ผลการปรเมินการอ่านม.6 (อ่าน 6760) 29 ต.ค. 63