4.กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 27) 19 พ.ย. 64
ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 132) 09 ก.ย. 64
รายงานการประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์ (อ่าน 105) 19 ส.ค. 64
แบบฟอร์มบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (อ่าน 86) 27 มิ.ย. 64
แบบฟอร์มโครงการสอน (อ่าน 149) 23 มิ.ย. 64
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564(16มิย63) (อ่าน 196) 16 มิ.ย. 64
บันทึกข้อความขออนุญาตนำแผนการจัดการเรียนรู้และโครงการสอนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 230) 14 มิ.ย. 64
รายงานการสอนออนไลน์1-4 มิย 64 (อ่าน 232) 05 มิ.ย. 64
โครงการสอนออนไลน์ (อ่าน 141) 30 พ.ค. 64
รายงานการสอนออนไลน์ (อ่าน 165) 30 พ.ค. 64
(อ่าน 124) 30 พ.ค. 64
น้ำหนักส่วนสูงนร.263 (อ่าน 229) 01 เม.ย. 64
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 19-22 มค.63 (อ่าน 1204) 19 ม.ค. 64
รายละเอียดความรับผิดชอบสอน (อ่าน 3458) 15 ธ.ค. 63
คู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (อ่าน 3459) 03 ธ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 (อ่าน 3455) 01 ธ.ค. 63
ปกปพ.5 ล่าสุด (อ่าน 3869) 06 พ.ย. 63
ผลประเมินการอ่าน ภาคเรียนที่ี 1/2563 ชั้น ม 2/1 (อ่าน 3483) 04 พ.ย. 63
ผลการประเมินการอ่านภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 ม.3/2 (อ่าน 3437) 03 พ.ย. 63
ผลการปรเมินการอ่านม.6 (อ่าน 3380) 29 ต.ค. 63
ปพ.5ม.6ครูอดิศร (อ่าน 3211) 28 ต.ค. 63
ปพ.5ม.5ครูอดิศร (อ่าน 3149) 28 ต.ค. 63
ปพ.5ม.3/1ครูอดิศร (อ่าน 3160) 28 ต.ค. 63
ปพ.5ม.2/2ครูอดิศร (อ่าน 3142) 28 ต.ค. 63
ปพ.5ม.2/1ครูอดิศร (อ่าน 3117) 28 ต.ค. 63
ปพ.5ม.1/2ครูอดิศร (อ่าน 3096) 28 ต.ค. 63
ปพ.5ม.1/1ครูอดิศร (อ่าน 3084) 28 ต.ค. 63
ปพ.5 ครูอดิศร (อ่าน 3088) 28 ต.ค. 63
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (อ่าน 3235) 19 ส.ค. 63
ปกกิจกรรมเพื่อสังคม (อ่าน 3241) 19 ส.ค. 63
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (อ่าน 3261) 19 ส.ค. 63
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4590) 29 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563(20กค63) (อ่าน 3343) 21 ก.ค. 63
แบบบันทึกการเข้าเรียนทางไกล (อ่าน 3348) 27 พ.ค. 63
แบบสรุปรายงานการติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล (อ่าน 3464) 21 พ.ค. 63
ตารางเรียนทางไกลม.1-6 (อ่าน 3404) 19 พ.ค. 63
แบบบันทึกการเรียนของครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชา (อ่าน 3297) 19 พ.ค. 63
แบบบันทึกการเข้าเรียนทางไกล (อ่าน 3398) 19 พ.ค. 63
ตารางเรียนทางไกลม.1-ม.6 (อ่าน 3334) 19 พ.ค. 63
สรุปการจัดคาบสอน 1/63 (อ่าน 3403) 05 เม.ย. 63