คณะผู้บริหาร

นายสมนึก เวชสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0841935578