ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเคมี1 ว31221
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศศิกานต์ นิ่มดำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2565,12:58  อ่าน 683 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 1 ท 21101 ม. 1 หน่วยที่ 1 แผนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/65
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขัตติยา ฉ้วนกลิ่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2565,04:25  อ่าน 310 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 1 ท 21101 ม. 1 หน่วยที่ 1 แผนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/65
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขัตติยา ฉ้วนกลิ่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2565,13:20  อ่าน 269 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 (อ 33207) ม. 5
ชื่ออาจารย์ : นางศรีละออง เวชสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2565,09:21  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 (อ 23301) ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางศรีละออง เวชสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2565,09:16  อ่าน 146 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 1 ท 21101 ม. 1 หน่วยที่ 1 แผนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/65
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขัตติยา ฉ้วนกลิ่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565,06:07  อ่าน 2235 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการสอนวิชาพ22101 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางจุรีพรรณ จิตสวาสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2565,10:04  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการสอนวิชาพ23101 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางจุรีพรรณ จิตสวาสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2565,10:03  อ่าน 182 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการสอนวิชาพ21101 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางจุรีพรรณ จิตสวาสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2565,10:01  อ่าน 145 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการสอนวิชาหลักภาษาไทย 1 ท 21202 ม. 1/2 ภาคเรียนที่ 1/65
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขัตติยา ฉ้วนกลิ่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2565,06:03  อ่าน 189 ครั้ง
รายละเอียด..