ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้ “โครงงานย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองพัทลุง” วิชา ประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางโชติรส หลีวิจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2564,10:58  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานศึกษาประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
ชื่ออาจารย์ : นางโชติรส หลีวิจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2564,10:56  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานศึกษาประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
ชื่ออาจารย์ : นางโชติรส หลีวิจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2564,10:08  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะ
ชื่ออาจารย์ : นางนงเยาว์ จิตต์ภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2564,15:35  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะ
ชื่ออาจารย์ : นางนงเยาว์ จิตต์ภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2564,15:34  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะ
ชื่ออาจารย์ : นางนงเยาว์ จิตต์ภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2564,15:34  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะ
ชื่ออาจารย์ : นางนงเยาว์ จิตต์ภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2564,15:33  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะ
ชื่ออาจารย์ : นางนงเยาว์ จิตต์ภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2564,15:33  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..